Сторінка бібліотекаря

Бібліотекар – Опацька Ірина Василівна

Режим роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця з 12.00 – 16.00
Бібліотека нараховує – 133 читача.
Книговидача становить – 1308 книг.
Книжковий фонд бібліотеки становить – 12439 книг.
3484 – підручників та 8955 – художня, довідкова, методична література. Бібліотека обслуговує читачів в режимі абонементу та читального залу.
Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки:

Бiблiотека філії “Диківської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв” основною метою має забезпечення iнформацiєю навчально-виховного процесу. Діяльність шкільної бібліотеки буде спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї. Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.
Виходячи iз основних завдань державної програми “Освiта”, Закону України “Про загальну середню освiту”, Концепцiї нацiональної програми iнформатизацiї України, Концепцiї iнформатизацiї загальноосвiтнiх навчальних закладiв, Закону України “Про нацiональну програму iнформатизацiї”, положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад, Нацiональної доктрини розвитку освiти України в 21 сторiччi, Конституцiї України у 2017/2018 навчальному роцi перед бiблiотекою школи постають такi задачi:

• Створення умов для розвитку iнтелектуального потенцiалу нацiї, зокрема шляхом пiдвищення читацької активностi, рiвня культурної компетентностi та зацiкавленостi учнiв у користуваннi друкованою книгою як джерелом iнформацiї;
• Виховання в учнiв поваги до державних символiв України, Конституцiї України, свiдомого ставлення до обов’язкiв людини i громадянина;
• Пошук нових форм роботи з виховання в учнiв загальнолюдських цiнностей, гуманiзму, милосердя, духовностi, естетичної, трудової, економiчної культури,здорового способу життя;
• Використання рiзноманiтних форм i методiв краєзнавчої роботи. Виховання любовi до рiдного краю, пробудження iнтересу до iсторiї та сучасних проблем батьківщини;
• Iнформацiйне обслуговування педагогiв, спрямоване на пiдвищення їх методичної та педагогiчної майстерностi;
• Своєчасне забезпечення учнiв та педагогiв навчальною, художньою та методичною лiтературою;
• Подальший розвиток iнформативної функцiї бiблiотеки як iнформативно-культурного центру загальноосвiтнього навчального закладу.

 

план бібліотекаря
   До Всесвтнього дня поезії в школі проведено поетичну зустріч
“Поезія – це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі”
Що таке поезія? Це – свято:

Грає в тобі музикою слів

Молодечо, радісно, крилато

Викресає іскру з почуттів…

 

 

 21 березня на поетичну зустріч «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі», присвячену Всесвітньому дню поезії, запросила бібліотекар Опацька Ірина Василівна учнів школи, де кожен охочий зміг поділитися із присутніми своєю улюбленою поезією, а також власною творчістю.

  На святі були представлені вірші Т.Шевченка, Л.Костенко, В.Симоненка, Б.Олійника, К. Сімонова, ліричні сонети В.Шекспіра та Ф.Петрарки, які вражають своєю романтичною схвильованістю та щедрістю почуттів, тонкою, проникливою лірикою.

    Всі вірші супроводжувалися музикою, що надало виступам особливого емоційного піднесення. Також своєю творчістю поділилася випускниця школи Юлія Опацька. А самі учасники були нагороджені щедрими оплесками, яких не жалкували для них слухачі.

               

             

                 

            
                

 

 

 

До 100-річчя з дня народження Василя Сухомлинського для дітей молодших класів був проведений Урок- доброти та вікторина «Чиста криниця». За творами письменника