Інноваційна діяльність

Проектна  діяльність 

 

Методика роботи над проектом 

Проектна діяльність класних колективів на 2017/2018 н. р.
Проект “Ми маленькі українці”

1 клас, класний керівник Королович О.В., Міні-проект “Природа рідного краю”

2 клас, класний керівник Лимаренко Р.Ф., Міні-проект “Рідна мова”

 

3 клас, класний керівник Коваленко С.В., Міні-проект “Прикмети та вірування”

4 клас, класний керівник Азарова В.Г., Міні-проект “Народний календар”

 

5 клас, класний керівник Бургаз В.М., Проект “Батьківщина починається з мене”

6 клас, класний керівник Колегова В.В., Проект

 

7 клас, класний керівник Бургаз О.В.,                                                                                                                                                             Проект “Вивчаємо Україну та свою малу Батьківщину”

8 клас, класний керівник Козельська Т.І., Проект  “Україна – колиска цивілізації” 
9 клас, класний керівник Волосячик О.В., 11 клас, класний керівник Сергійчук В.П.
Проект “Обери професію своєї мрії”

 Вивчаємо – застосовуємо
Продуктивне навчання

В  Україні ідею продуктивного навчання активно пропагує Іван Павлович Підласий, доктор педагогічних наук, професор Черкаського державного технологічного університету, міжнародний експерт з питань освіти. Його книга «Продуктивний педагог» (Харків: Основа, 2009) зацікавила багатьох вчителів, керівників навчальних закладів. А у 2012 році видавнича група «Основа» випустила ще одну книгу І. П. Підласого «Спільна дія», в якій розкрито проблеми організації продуктивного уроку.

   Що  таке продуктивне навчання? Це процес створення учнями певного продукту, процес набуття життєвих навичок, це навчання, що забезпечує реальний зв’язок освіти з життям, відкриває перспективу молодим людям за допомогою своїх знань і вмінь знайти роботу, домогтися успіху у житті.

  Основним у продуктивній технології є продуктивний урок, метою якого є сформувати вміння, використовуючи набуті знання. Вона досягається збільшенням часу активної самостійної роботи кожного учня.

  Вчителю потрібно усвідомити, чим більше він заповнює освітній простір своєю персональною діяльністю, тим менше задіяне справжнє мислення його учнів. Сьогодення є таке, що важливіше думати не про що розповідати учням, а чим зайняти дітей, аби максимально використати їхній природний потенціал справжнього мислення!

  В основі всіх шкільних технологій – урок. Ніякі нові технології не допоможуть, якщо вчитель не вміє використати всі резерви класичного уроку. Тому важливо підвищувати рівень підготовки уроків.

  Що головне в уроці? Що визначає його серцевину і головну суть? Без чого немає уроку? Праця! – основа уроку, а результат праці – продукт. Мета, організаційні форми, діяльність учнів, функції вчителя мають бути підпорядковані результату праці на уроці.

  Чи потрібно вчителеві писати поурочне планування? 

  Продуктивна педагогічна технологія не допускає роботи без чіткого плану! Сучасний якісний урок – це урок добре підготовлений, ретельно розрахований відповідно до поставленої мети й наявних можливостей.

  Принципові зміни настануть, коли педагог складатиме план не для пильного адміністративного ока, а для допомоги собі самому, щоб не впустити на уроці жодного з можливих шансів. Жодна технологія не звільняє вчителя від ретельної підготовки уроків.

Проектуючи урок, перш за все, необхідно правильно побудувати мету. Зрозумілу, цікаву і досяжну для дітей! Завдання вчителя: донести її до свідомості учнів. Мета залишається триєдина: навчити, розвинути, виховати.

  Як обрати метод навчання?

  Насамперед слід визначити головну мету і конкретні завдання, що мають бути досягнуті на уроці.

  Проблема: багатьох з нас можна сміливо назвати майстрами красномовства, та аж ніяк не майстрами організації пізнавальної праці. Мало вчителів, які вчать працювати, вміють добре організувати процес пізнання.

  Продуктом самостійної пізнавальної роботи учнів мають бути уміння. Знання й уміння – близькі, але не тотожні поняття! Можна знати правила, формули але не вміти грамотно писати, розв’язувати приклади і задачі; можна знати все про плавання, але це не дасть вміння перепливти озеро.

  Біда сучасної школи – неміцні і недієві знання. Іншого способу, ніж багаторазове повторення вивченого, немає. Повторення забезпечують розуміння і засвоєння нового матеріалу, закріплюють його і попереджають забування. При цьому потрібно застосовувати різноманітні прийоми повторення! Забувається те, чого добре не вивчили, чого постійно не згадують і не повторюють. 

  Аналізуючи програму, потрібно виділити для повторення складні місця, найбільш істотні, провідні ідеї навчального предмета.

Продуктивність навчання залежить від кількості, якості, повноти, своєчасності, глибини, об’єктивності контролю!

Плануйте повторення пройденого: на початку року; поточну перевірку вивченого під час засвоєння кожної теми; періодичну перевірку ; підсумкову (семестр, рік).

До 50% часу на уроці витрачається непродуктивно! Відкриті уроки часто ефектні, але не ефективні! Вчитель буде працювати ефективно, якщо знатиме, що про його роботу судитимуть за кінцевим результатом і не будуть турбувати «цінними» вказівками, постійною опікою. Як правило, продуктивний урок – неяскравий, без феєрверків, учні і вчитель напружено працюють.

  Саме продуктивна технологія сприяє формуванню практичних, міцних знань та умінь.