Виховна робота

 

Згідно з Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, виховання – це процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості.
Важливою і дієвою науковою основою реалізації державної політики у сфері освіти, основним документом у сфері виховання є «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджені наказом МОН молодь спорту України від 31.10.2011 №1243. У цьому документі наголошено, що основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність, а провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального та природного довкілля та самої себе. Орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовують у години дозвілля (позакласний час).

Зміст виховання

Згідно з «Основними орієнтирами» сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді – це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства й держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави виявляють у таких якостях, як патріотизм, національна самосвідомість, правосвідомість, політична культура та культура міжетнічних стосунків; виховувати в дитині любов до рідної домівки, школи, вулиці, країни, рідного слова, побуту, традицій; поважати Конституцію України, виконувати норму законів; бережно ставитися до етно-етичної культури народу України; поважати свободу, демократію, визнавати пріоритети прав людини.

Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини виявляють у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, справедливості, милосердя, толерантності, делікатності, здатності прощати та просити пробачення, протистояти проявам жорстокості; пізнавати себе як члена сім’ї, родини.

Ціннісне ставлення до себе виступає важливою умовою сформованості в дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції і передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних і соціальних сил. Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я», ціннісне ставлення до свого психічного «Я»; формування вмінь і навичок зміцнення власного здоров’я, уміння вести здоровий спосіб життя, попереджувати шкідливі звички, повноцінно відпочивати; виховання самоповаги, звички адекватно оцінювати власні стани, настрої, мрії, стратегії, уміння регулювати їх; виникає свідоме ставлення до визначення сенсу життя та свого місця в ньому.

Ціннісне ставлення до природи формують у процесі екологічного виховання і виявляють у таких ознаках: усвідомлення цінності природи в житті людини, самоцінності природи; почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатність особистості гармонійно співіснувати з природою.

Ціннісне ставлення до праці передбачає усвідомлення дітьми й учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, розуміння економічних законів і проблем суспільства, шляхів їх розв’язання, готовність до творчої діяльності, сформованість працелюбності й мобільності як базових якостей особистості; формування здатності до усвідомленого вибору професії, розвиток загально трудових і професійно важливих якостей особистості;оволодіння основами самообслуговування, ручної та художньої праці, навичками роботи на пришкільній ділянці, з благоустрою території класної кімнати, школи, вулиці.

Ціннісне ставлення до мистецтва та культури формують у процесі естетичного виховання й виявляють у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинків, пов’язаних із мистецтвом.

Виховна проблемна тема, над якою працює філія: 

“Національно-патріотичне виховання учнівської молоді,
формування її свідомості в умовах сучасної школи”

циклограма НА І семестр 2017/2018 Н.Р.

ЦИКЛОГРАМА на ІІ семестр

Традиційні свята на І семестр

Традиційні свята ІІ семестр
план виховної роботи на І семестр 2017/2018 н.р.
план виховної роботи на ІІ семестр 2017/2018 н.р.

План заходів національно-патріотичного виховання

 гурткова робота

* Спортивний гурток – керівник Бургаз Володимир Миколайович
* Вокальний гурток – керівник Сергійчук Віталій Павлович
* Хореографічний гурток – керівник Васалатій Ярина Павлівна
* Європейський клуб “Єдність” – керівник Шуляшкіна-Кулікова Світлана Анатоліївна
* Гончарство – керівник Дерев’янко Олексій Костянтинович

 пришкільний табір відпочинку

з денним перебуванням “Веселка”

(31.05.2017-20.06.2017)

План роботи

план-сітка роботи пришкільного табору

Режим роботи вихователів

Закон господаря